Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Eksploatacija gasnih i naftnih bušotina


18
МАР
2020

Opšte informacije

Studijski program: Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa

Godina studija: Četvrta

Semstar: VIII

Predmetni nastavnik: prof. dr Zvonimir Bošković, Univerzitet u Banjoj Luci, Rudarski fakultet Prijedor

Asistent: BSc Milan Marković