Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekspertni sistemi


Oblasti i teme

1. Uvod

Pregled razvoja ekspertnih sistema.

2. Komponente ekspertnih sistema

Baza znanja i modeli predstavljanja znanja. Mehanizam zakljucivanja i logicka organizacija procesa zakljucivanja. Veza sa korisnikom i ljuske ekspertnih sistema. Sprega sa mehanizmima mašinskog ucenja. Fazi ekspertni sistemi.

3. Softverska okruženja za sintezu ekspertnih sistema

Upoznavanje i korišcenje konkretnih alata za razvoj ekspertnih sistema.

4. Ekspertni sistemi za rad u realnom vremenu

Konceptualni i funkcionalni opis. Strukture podataka i algoritmi ekspertnih sistema za rad u realnom vremenu. Analiza konkretnih ekspertnih sistema.