Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekspertni sistemi


Literatura

1. Petar Hotomski, "Sistemi veštačke inteligencije", Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2006.
2. Vladimir Brtka, "Meko računarstvo", Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2013.
3. Vladan Devedžić, "Ekspertni sistemi za rad u realnom vremenu, Institut "Mihajlo Pupin", Beograd, 1994.
4. Petar Hotomski, Dušan Malbaški, "Matematička logika i principi programiranja", Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2000.
5. Pero Subašić, "Fazi logika i neuronske mreže", Tehnička knjiga Beograd, 1997.
6. Ivana Berković, "Elementi veštačke inteligencije kroz primere i zadatke", Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, 2006.