Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekspertni sistemi


Ispitna pitanja

 1. Nastanak i razvoj ES
 2. Pregled poznatijih ES i područja njihove primene
 3. Komponente ES
 4. Ljuske ES i alat za projektovanje i sintezu
 5. Faze izgradnje
 6. Mehanizam zaključivanja
 7. Zaključivanje unazad – sistemi redukcija
 8. Zaključivanje unapred – sistemi produkcija
 9. Rad sa podacima različite pouzdanosti
 10. Mogućnost davanja objašnjenja
 11. Interfejs za razvoj ES i interfejs prema krajnjem korisniku
 12. Fazi ES
 13. Nastanak i razvoj veštacke inteligencije
 14. Predstavljanje znanja – kvantitativni i kvalitativni opisi
 15. Prostor stanja, produkcije, redukcije i I/ILI grafovi
 16. Osnovne klase metoda predstavljanja znanja
 17. Freimovi (okviri), pravila, semantičke mreže
 18. Uloga znanja u rešavanju zadataka, sistemi bazirani na znanju
 19. Sintaksne metode pretraživanja
 20. Heurističko pretraživanje - funkcije ocene
 21. Ujednačavanje. Algoritam unifikacije
 22. Koncepti otvorenog i zatvorenog sveta u zaključivanju
 23. Fazi logika i fazi zaključivanje
 24. Klasifikacija neuronskih mreža
 25. Algoritam obučavanja neuronskih mreža
 26. Upravljački ES (klasični PID, rezolucijski i neuro-fazi sistemi)
 27. Sistemi bazirani na znanju – PROLOG, LOGPRO, BASELOG
 28. Sistemi za kombinatorno rasporedjivanje RASP i DEDUC