Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekspertni sistemi u obrazovanju


27
ЈАН
2012

Садржај предмета

Теоријска настава:

Преглед развоја експертних система. Компоненте експертних система . База знања и модели представљања знања. Механизам закључивања и логичка организација процеса закључивања. Веза са корисником и љуске експертних система. Фази експертни системи. Модалитети примене у настави и учењу.

Практична настава:

Упознавање и коришћење конкретних алата за развојекспертних система. Анализа конкретних експертних система. Израда примера и задатака. Креирање базе знања у шкољки експертног система. Израда прототипова база знања за потребе наставе и учења у BASELOG систему. Коришћење система DEDUC за израду распореда часова. Интелигентни туторски систем ITUTOR. Кроз израду семинарског рада студенти треба да аплицирају теоријско знање на конкретан практичан проблем.