Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekspertni sistemi u obrazovanju


27
ЈАН
2012

Оцена знања

Предиспитне обавезе

Активност у току предавања 10

Колоквијум 20

Практична настава 10

Семинарски рад 30

Завршни испит

Усмени део испита 30