Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekspertni sistemi u obrazovanju


27
ЈАН
2012

Методе извођења наставе

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, лабораторијско-експериментална. Излагање, дијалог, графички прикази, демонстрације софтвера, рад на рачунару.