Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekspertni sistemi u obrazovanju


27
ЈАН
2012

Исход образовања

Познавање метода представљања и формализације знања, хеуристичког програмирања и аутоматског резоновања.

Оспособљеност за коришћење експертних система и алата за развојинтелигентних система у образовању.