Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Ekonomika preduzeća


01
АПР
2020

OBAVEŠTENjE

Obaveštavaju se studenti da su, bez obzira na novonastalu situaciju (vanredno stanje), u obavezi da napišu seminarski rad. Ukoliko uslovi dozvole, seminarski rad će se braniti, ukoliko ne dozvole, rad mora biti prihvaćen i ocenjen od strane asistenta.

U tabeli koja sledi su Teme seminarskih radova, sa imenima studenata pored teme koju su odabrali.

Ukoliko neko nije odabrao temu ili ima nekih nejasnoća vezano za seminarski rad, potrebno je da se javi predmetnom asistentu.

Tema

Student/studenti

1. Analiza dometa japanskog menadžmenta

 Elizabeta Balint, Ana Stankov

2. Komparativna analiza anglosaksonskog i japanskog menadžmenta

 Arnold Lacko, Tamaš Ormai, Irma Mesaroš

3. Analiza kineskog shvtanja upravljanja organizacijom

 Jelena Micić, Dragan Belovai, Jelena Ivanović

4. Analiza dometa korejskog menadžmenta

Milica Tot, Aleksandar Bunjevac 

5. Analiza procesa razvoja konkurentnosti kineskih preduzeća

Kristina Šajti, Mirjana Jošić 

6. Analiza procesa upravljanja u preduzećima koja posluju na afričkom tržištu

 Nevena Gole, Bojana Janković

7. Analiza osnovnih postulata integrisanih menadžment sistema

 Teodora Mikić, Ivana Stojanović, Romina Raša

8. Benčmarking kao pretpostavka razvoja konkurentnosti

Katarina Melegi, Anastasija Dragičević 

9. Korporacija budućnosti

Marija Cvetković, Viliam Vrška, Goran Ilijin 

10. Analiza osnovnih postulata produktivnosti poslovanja

Ana Petrović, Jelena Vlajkov 

11. Analiza procesa upravljanja u uslovima tržišnih turbulencija

 Aleksandra Veličić

12. Analiza procesa upravljanja malim i srednjim preduzećima

 Milica Milovac, Jana Mojin

13. Analiza procesa upravljanja u javnom sektoru

Milica Radosavljević 

14. Analiza osnovnih aspekata procesa upravljanja u sektoru usluga

 Tanja Sekulić

15. Kvalitet kao pretpostavka razvoja konkurentnosti domaćih preduzeća

 Nikolina Mirčić

16. Analiza aspekata procesa upravljanja u domaćim preduzećima

Leonora Dobroka, Goran Radić, Stefan Stanković 

17. Integrisani menadžment sistemi i razvoj konkurentnosti domaćih preduzeća

 Adrijana Altmajer, Nemanja Vučetić

18. Perspektive konkurentnosti domaćih preduzeća u globalnim razmerama

 Maja Radovanac, Dragana Radovanac, Ivanka Bilić

19. Analiza novog modela upravljanja organizacijom u svetlu novih konkurentskih odnosa

 Mirjana Jović

20. Analiza inovativnog delovanja domaćih predezeća

 Milica Krenjiciki