Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

E-uprava


08
СЕП
2017

Uputstvo za pisanje radova i raspored praktične nastave

Uputstvo:

Svaka tematska oblast mora da ima urađenu PPT prezentaciju koja sadrži broj slajdova potrebnih za prikaz svih podoblasti teme. Na stranici

http://tfzr.rs/Predmet/e-uprava/nastavne-oblasti-za-vezbe

su detaljno prikazane podoblasti svake teme. Za svaki slajd je potrebno napraviti prateći tekst u MS WORD-u. Tekst treba da sadrži broj PPT slajda: na primer: START SLAJD BROJ 1, a onda u novom redu pisanu formu do 6 rečenica (tekst naracije) koje prate određeni PPT slajd, na kraju dva prazna reda. Koristiti font Times New Roman, 12pt.