Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

E-uprava


08
МАЈ
2012

Ispitna pitanja

 1. Definicija informacionog društva  
 2. Digitalna ekonomija
 3. Sedam stubova informacionog društva
 4. Definicije i tipovi e-uprave
 5. Zakonski okvir e-uprave
 6. Politike informacionog društva i e-uprave
 7. Procesi i komunikacija u javnoj upravi
 8. Internet servisi kao podrška tradicionalnim procesima javne uprave
 9. Servisi e-uprave za građane  
 10. Servisi e-uprave za preduzeća
 11. e-lokalna uprava
 12. Zajedničke baze podataka  i registri u sistemu e-uprave  
 13. Elektronska dokumenta i upravljanje dokumentima
 14. elektronske nabavke
 15. Portali u e-upravi
 16. e-zdravstvo
 17. e-demokratija
 18. e-sigurnost   
 19. m-government
 20. Tehnološka infrastruktura e-uprave 
 21. Organizacija i upravljanje razvojem e-uprave