Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani informacioni sistemi


Teorijska nastava

Klijent server i distribuirana arhitektura informacionih sistema – Osnovni prncipi, slojevi ISO/OSI arhitekture distribuiranih softverskih komponenti. 

Višeslojna arhitektura softverskih komponenti – Primena objektne metode

Upravljanje izvršenjem transakcija – Konkurentna obrada transakcija. Upravljanje zaključavanjem. Dugačke transakcije. Oporavak baze podataka.

Data Warehouse u distribuiranim arhitekturama – Specifičnosti projektovanja arhitekture i modelovanja upita.

Praktična nastava

Student treba da savlada tehnike i metode projektovanja informacionih sistema na konkretnom primeru i uz upotrebu odgovarajućeg standardnog softverskog okruženja za višeslojne arhitekture informaiconih sistema.

19
ФЕБ
2018

Orjentacione teme prakticne nastave

 

1. deo - DISTRIBUCIJA PODATAKA

               1. zadatak-  DISTRIBUIRANE BAZE PODATAKA - transakcije,

                            replikacija, particionisanje, oporavak baze

               2. zadatak - rad sa datotekama XML, JSON

2. deo - DISTRIBUCIJA PROCESIRANJA

                 1. zadatak - Klijent server aplikacije, višeslojna arhitektura

                               objektno-orjentisanog razvoja softvera

                 2. zadatak - web servisi – SOAP, REST