Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani informacioni sistemi


02
СЕП
2018

Uputstvo za izradu završnog rada

Uputstvo za izradu završnog rada sadrži smernice za kreiranje naziva teme, strukturu rada, sadržinske i formalne elemente ček-liste za proveru kvaliteta.

Prošireno uputstvo (v 1.1) se može pogledati SA LINKA.

29
МАР
2019

Teme za master rad

Najava:

Marko Blažić - Raspoloživost i poslovna primena javnih veb servisa u distribuiranim informacionim sistemima

POPUNJENE PRIJAVE:

Mirko Mijajlović - Razmena podataka između mobilne i web aplikacije

Teodora Mršić - Mogućnosti poslovne primene aplikativnog softvera baziranog na računarstvu u oblaku (cloud computing)

PRIHVAĆENE TEME NA KATEDRI:

Aleksandra Stojkov - Primena principa objektno-orjentisanog programiranja i veb servisa u okviru reinzenjeringa softvera, sednica Katedre 18.9.2018.

Dragana Ljubinković - Integracija i sinhronizacija softverskih razvojnih okruženja sa on-line repozitorijumima programskog koda

Lidija Perišić - Bezbednost web servisa (distribuiranih informacionih sistema- distribuiranih softverskih aplikacija), sednica Katedre 28.5.2019.

 

PREDLOG NOVIH TEMA:

Modeli kooperacije softverskih komponenti u okviru distribuiranih informacionih sistema

Višeslojne softverske arhitekture u razvoju distribuiranih web aplikacija

Servisno-orjentisana softverska arhitektura

Razvoj aplikacija uz primenu GPS uređaja

Formati datoteka za razmenu podataka između distribuiranih softverskih komponenti

Distribuirane transakcije

Uloga middleware u razvoju softvera distribuirane arhitekture

Workflow management sistemi u distribuiranom okruzenju

Sistemi za upravljanje poslovnim pravilima u distribuiranom okruzenju

Organizacija web servisa za podrsku poslovnim procesima

Komparacija SOAP i RESTful web servisa

Internet of things - programiranje i baze podataka

Primena tehnologija distribuiranih informacionih sistema u GIS

Razvoj mobilnih aplikacija SA PODTEMAMA

- komparacija alata i programskih jezika
- na osnovu transformacije web aplikacije - mogućnost reusability koda
- višeslojna mobilna aplikacija - rad sa klasama
- prilagođavanje mobilne aplikacije različitim  radnim platformama (IOS, Android)
- baze podataka
- razmena podataka mobilne aplikacije i desktop - web aplikacije (JSON, web servisi)

 -Razvoj mobilne aplikacije za primenu u _____

- Arhitektura mobilnih aplikacija

- Operativni sistemi mobilnih uređaja

Softverske tehnike zaštite podataka u distribuiranim informacionim sistemima (napomena: pogledati primene u vojsci i bankama, prakticni deo - web app pristupa web servisu i zastita neovlascenog pristupa, barem 3-4 razlicite tehnike)