Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Čvrsti i opasni otpad


01
ФЕБ
2012

Literatura

1. Pavlović Milan Ekološko inženjerstvo Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin 2004.

2. Pavlović Milan Čvrsti i opasni otpadi – sistematizacija, upravljanje i deponovanje – Skripta, interno izdanje TF Mihajlo Pupin 2006.

3. Ilić Marina, Miletić Saša Osnovi upravljanja čvrstim otpadom Institut za ispitivanje materijala 1998.

4. Jakšić B., Ilić M. Upravljanje opasnim otpadom Urbanistički zavod Republike Srpske, Banja Luka 2000.