Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Čvrsti i opasni otpad


01
ФЕБ
2012

Ciljevi i ishod predmeta

Upoznavanje studenta sa osnovnim elementima upravljanja otpadom od mesta nastanka, preko sakupljanja, transporta,reciklaže i konačnog odlaganja otpada ili inaktivacije.

Studenti stiču znanje o integralnom upravljanju otpadom. Stečenim znanjem student treba da bude u mogućnosti da upravlja tehničko-tehnološkim rizicima.