Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Baze podataka 2


Opšte informacije

Studijski program: Informacione tehnologije 
Godina studija: druga
Semestar: IV
Broj časova: 2+2

Predmetni nastavnik: prof. dr Biljana Radulović biljana.radulovic66@gmail.com

Асистент: Александра Стојков sahskica.s@gmail.com