Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Baze podataka 2


Cilj predmeta

Da studenti ovladaju osnovnim pojmovima u modelovanju podataka na konceptualnom nivou i da se upoznaju se sa metodologijama projektovanja baza podataka.

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom nivou, korišćenje softvera za projektovanje šema baza podataka.