Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Baze podataka 2


Ispitna pitanja

Standardni upitni jezik SQL. Operacije – upiti.

Ažuriranje baze podataka. Pogledi.

Ograničenja. Primarni ključ. Referencijalni integritet.

Objektne baze podataka. Arhitektura objektnih Softvera za rukovanje bazama podataka.

Objeknti model.  Specifikacija i implementacija tipova.

Objeknti model. Modelovanje ponašanja  - operacije.

Objeknti upitni jezik OQL.

Objektno relacioni model. Korisnički definisani tipovi.

Aktivne baze podataka. SQL:1999 Trigeri.

XML kao model podataka. Definisanje XML dokumenta

Operacije sa XML dokumentima. Xpath.

XQUERY upitni jezik.