Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemsko programiranje


Struktura

Struktura praktičnog rada je sledeća:

1. Naslovna strana

2. Rešeni zadaci (Listing kodova, slike gde je prikazan funkcionalan program).

3. Uz rešene zadatke potrebno je propisati i njegova objašnjenja o funkcionalnosti.

 

Smernice kojih se treba držati tokom izrade praktičnog rada:

1. Svako poglavlje je potrebno adekvatno numerisati. Noseća poglavlja npr 1. 2. 3.... trebaju da počinju na vrhu zasebnih stranica (Insert - > Page Break). 

2. Svako poglavlje/podpoglavlje potrebno je adekvatno numerisati. Noseća poglavlja npr 1. 2. 3.... trebaju da počinju na vrhu zasebnih stranica (Insert - > Page Break). Podpoglavlja, npr 1.1, 1.2 itd mogu i trebaju da počinju na istim stranicama.

3. Praktičan rad otkucati fontom Times New Roman, veličine 12pt za tekstza naslove font veličine 14pt bold. Paragrafi trebaju da imaju justified poravnanje, jednostruki razmak između linija teksta (Line Spacing : Single), dok je razmak između paragrafa 10pt.

4. Svaku sliku, primer koda i listing treba adekvatno numerisati i navesti šta isti predstavlja i veličina fonta svakog naziva treba postaviti na 10. Npr:

Slika 1. Terminal zadatka 1
Listing 1. Rešenje zadatka 1 

5. Sadržaj je potrebno generisati upotrebom Heading stilova, a ne kucati, odnosno References-> Insert - > Table of Contents.