Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemsko programiranje


31
МАР
2020

Praktičan rad I

Studenti koji nisu dolazili na vežbe ili koji nemaju dovoljno poena, moraće ponovo da rade praktičan rad. Praktičan rad se nalazi u odeljku Download.

Rok za slanje Praktičnog rada I je do 10. aprila 23:59. 

Praktični radovi II i III će biti naknadno objavljeni.

Sledeći studenti su oslobođeni praktičnih radovai iz razloga jer su ih prethodno radili ili sakupili dovoljno poena: