Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemsko programiranje


Opšte informacije


Studijski program: Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo
Godina studija: četvrta, Osnovne akademske studije
Semestar : osmi
Fond časova: 4+4
Broj ESPB poena: 7

Predmetni nastavnik: Doc. dr Višnja Ognjenović
E-mail: visnjao@tfzr.uns.ac.rs

Predmetni asistent: Igor Vecštejn 
E-mail: igor.vecstejn@gmail.com

OCENJIVANJE:

1. Obavezne predisptne obaveze (10 poena aktivnost, 30 poena kolokvijum, 30 poena praktična nastava)

2. Završni ispit: Usmeni deo ispita (30 poena)