Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Sistemsko programiranje


26
МАР
2020

Predavanja


Plan predavanja

1. Uvod u sistemski softver i sistemsko programiranje

2. Računarska memorija -  materijal sa linka http://www.osdata.com/book.pdf (strane 82 - 88)

3. Microsoft Windows -  materijal sa linka http://williamstallings.com/OS/OS6e.html ((izabrati link Windows) strane 80 - 90)

4. Sistemski pozivi i biblioteke funkcija za upravljanje ulazno/izlaznim uređajima – materijal sa linka https://doc.lagout.org/operating%20system%20/Windows/Windows%20System%20Programming.pdf (strane 25 - 50)

5. Procesi – materijal sa linka http://williamstallings.com/OS/OS6e.html ((izabrati link Windows) strane 487 - 490)

6. Izuzeci – materijal sa linka https://doc.lagout.org/operating%20system%20/Windows/Windows%20System%20Programming.pdf (strane 100 – 108)

7. Windows Memory Management - materijal sa linka https://doc.lagout.org/operating%20system%20/Windows/Windows%20System%20Programming.pdf (strane 131 - 149) i http://williamstallings.com/OS/OS6e.html ((izabrati link Windows) strane 391 - 393)

8. Memory – Mapped Files - materijal sa linka https://doc.lagout.org/operating%20system%20/Windows/Windows%20System%20Programming.pdf (strane 149 - 155)

9. DLL fajlovi - materijal sa linka https://doc.lagout.org/operating%20system%20/Windows/Windows%20System%20Programming.pdf (strane 167 - 172)

10. Niti - materijal sa linka http://williamstallings.com/OS/OS6e.html ((izabrati link Windows) strane 185 - 190)

11. Sinhronizacija niti – materijal sa linka http://williamstallings.com/OS/OS6e.html ((izabrati link Windows) strane 298 - 301)

12. Bezbednosne tehnike– materijal sa linka http://williamstallings.com/OS/OS6e.html ((izabrati link Windows) strane 697 - 701)

 

Vežbe

 

Tekuće vežbe:

1. Lab01 - Osnove programskog jezika C

2. Lab02 - Osnove programskog jezika C

3. Lab03

4. Lab04 - Windows

5. Lab05 - Korišćenje sistemskih Windows datoteka i I/O karaktera

6. Lab06 - Napredna obrada datoteka i direktorijuma

7. Lab07 - Windows Structured Exception Handling (SEH)

8. Lab08 - Upravljanje memorijom, mapirane datoteke i DLL-ovi

9. Lab09 - Upravljanje procesima