Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Računarske komunikacije i internet


18
ДЕЦ
2017

Vesti

 

Odlaganje nasteve

Predavanja i vežbe iz predmeta Računarske komunikacije i Internet se neće održati u utorak 19.12.2017. god. Termini za odrađivanje potrebnih časova će se odrediti naknadno.

 

Kolokvijum I (predavanja) iz predmeta Računarske komunikacije i internet - biće održan 12.12.2017. (utorak) u 17:45h u ucionici 41.

Za pitanja i nejasnoće obratiti se na mail Prof. dr Daliboru Dobriloviću  ddobrilo@tfzr.rs