Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Organizaciono ponašanje


16
МАР
2020

Način polaganja ispita

Organizaciono ponašanje

 Ispitna pitanja

 1. Definisanje organizacionog ponašanja i njegovo mesto u menadžmentu
 2. Razvoj organizacionog ponašanja i njegovi savremeni izazovi
 3. Organizaciono ponašanje: interdisciplinarna i primenjena nauka
 4. Istraživanje organizacionog ponašanja
 5. Pojam, karakteristike i vrste vrednosti
 6. Stavovi
 7. Pojam zadovoljstva poslom
 8. Faktori zadovoljstva poslom
 9. Efekti zadovoljstva poslom
 10. Organizaciona posvećenost
 11. Pojam motivacije
 12. Teorije sadržaja motivacije
 13. Teorije procesa motivacije
 14. Pojam i značaj grupa
 15. Vrste grupa u organizaciji
 16. Grupne uloge i veličina grupe
 17. Grupne norme, konformizam i kohezivnost
 18. Individualni učinci u grupi
 19. Timovi i timski rad
 20. Pojam i definisanje liderstva
 21. Klasični pristup liderstvu - pristup osobina
 22. Klasični pristup liderstvu - pristup ponašanja
 23. Kontingentni pristupi liderstvu
 24. Donošenje odluka u organizaciji
 25. Vrste odluka u organizaciji
 26. Modeli donošenja odluka u organizaciji
 27. Grupno odlučivanje
 28. Informacione tehnologije i odlučivanje
 29. Pojam konflikta
 30. Izvori konflikata
 31. Vrste konflikata
 32. Efekti konflikata
 33. Metode upravljanja konfliktima
 34. Pojam i značaj organizacione kulture
 35. Sadržaj organizacione kulture
 36. Klasifikacija organizacionih kultura
 37. Organizaciona kultura i supkulture
 38. Nastanak organizacione kulture
 39. Proces, strategije i metode promene organizacione kulture
 40. Dimenzije nacionalne kulture
 41. Uticaj nacionalne kulture na motivaciju
 42. Uticaj nacionalne kulture na stil liderstva
 43. Uticaj nacionalne kulture na organizacionu strukturu
 44. Uticaj nacionalne kulture na upravljanje organizacionim promenama
 45. Konvergencija ili divergencija nacionalnih kultura
Ispit se sastoji od 5 pitanja. Pitanja se postavljaju prema knjizi koja je navedena kao literatura.
 
Literatura
 
Janićijević, N. (2008). Organizaciono ponašanje, Beograd: Data Status.