Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani softverski sistemi


Преузимање материјала


У овој секцији студенти могу преузети материјале за савладавање наставног градива и припрему испита.

Усмени део испита


Испитна питања за усмени део испита: TFMP IT-SI DSS - Ispitna pitanja za usmeni deo ispita

Скрипта за припрему усменог дела испита: DSSpredavanja2018

Активност у току предавања


ОБАВЕШТЕЊЕ: 

Све информације су на насловној страни предмета!

 

Материјал за припрему предиспитних обавеза


СКРИПТА

ДСС_ВС01 - Софтверске компоненте> dss-vs01 - JavaBeans Components 

ДСС_ВС02 - Увод у Apache Tomcat > dss-vs02 - Apache Tomcat Intro

ДСС_ВС03 - Увод у Client side web development > dss-vs03 - Apache Tomcat Client Side Introduction

ДСС_ВС04 - Увод у Servlet технологију > dss-vs04 - Servlets basics

ДСС_ВС05 - Руковање подацима из Веб форми > dss-vs05 - Handling client request form data

ДСС_ВС06 - Руковање подацима из заглавља HTTP захтева > dss-vs06 - Handling HTTP request headers

ДСС_ВС07 - Генерисање одзива на серверу > dss-vs07 - Generating the Server Response

 

ПРИМЕРИ

ДСС_ВП01 - Софтверске компоненте> dss-vp01 - JavaBeans Components
Пример 1 > dss-v01.zip

ДСС_ВП02 - Увод у Apache Tomcat> dss-vp02 - Apache Tomcat The First WebApp
Пример 2 > dss-v02.zip 

ДСС_ВП03 - Увод у Client side web development > dss-vp03 - Client side web development
Пример 3 > dss-v03.zip

ДСС_ВП04 - Увод у Servlet-е > dss-vp04 - Servlets
Пример 4 > dss-v04

ДСС_ВП05 - Веб форме и сервлети > dss-vp05 - Servlets and client request form data
Пример 5 > dss-v05

ДСС_ВП06 - Руковање подацима из заглавља HTTP захтева > dss-vp06 - Handling HTTP request headers
Пример 6 > dss-v06

ДСС_ВП07 - Генерисање одзива на серверу > dss-vp07 - Generating the Server Response
Пример 7 > dss-v07


ПИТАЊА ЗА ТЕОРИЈСКИ КОЛОКВИЈУМ

Списак питања за теоријски колоквијум: TFMP IT-SI DSS - Pitanja za teorijski kolokvijum

 

ПРИМЕР ПРАКТИЧНОГ КОЛОКВИЈУМА

Пример: TFMP IT-SI DSS K2 - Prakticni - Primer