Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani softverski sistemi


Опште информације

Студијски програм: Информационе технологије - Софтверско инжењерство
Година студија: трећа, основне академске студије
Семестар: шести
Број часова: 2+2

Предметни наставник: Проф. др Жељко Стојанов
Кабинет: 30а (први спрат)
email: zeljko.stojanov@tfzr.rs

Асистент: Александра Стојков
Кабинет: 50
email: sahskica.s@gmail.com