Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani softverski sistemi


14
МАЈ
2018

Термин за теоријски колоквијум


Понедељак 28.5.2018. године у 15 часова.

14
МАЈ
2018

Термин за практични колоквијум


Понедељак 4.6.2018. године у 15 часова.
(лабораторија 106)