Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani softverski sistemi


07
АПР
2020

Начин оцењивања и упутства за рад студената у школској години 2019-2020


Због немогућности реализације предавања и вежби у рачунарској лабораторији, припрема и полагање испита ће се реализовати на следећи начин:

1. Лабораторијске вежбе   ---   60 бодова

Сви материјали за припрему су доступни на страницама предмета - секција Преузимање материјала.
Студенти се припремају за два колоквијума који се реализују по завршетку семестра, као и претходних година.
Ако буду неопходне измене у начину реализације вежби и оцењивања, обавештење ће бити благовремено постављено, а измена ће подразумевати израду практичног семинарског рада на основу материјала за предиспитне обавезе.

2. Семинарски рад - градиво које се ради на предавањима   ---   40 бодова

Упутство: DSS SeminarskiRadPredavanja 2019-2020.pdf         
Семинарски рад обухвата усмени део испита и активност у току предавања.

Напомена: Студенти који су пријавили тематско предавање као активност у току предавања могу ту тему радити за семинарски рад, али могу одабрати другу тему. О томе треба да обавесте предметног наставника.

Студенти реализацију предиспитних обавеза и одбрану семинарског рада координирају са предметним наставником.

Теме одобрене за рад:

1. SI 7/17 Љутић Дејан --- RESTful web servisi
2. SI 10/17 Совиљ Ивана --- Клијентска страна RESTful веб сервиса
3. SI 13/17 Окука Соња   ---   Безбедност веб апликација
4. SI 5/17 Торњански Ивана   ---   Архитектуре дистрибуираних система
5. SI 29/17 Милутиновић Лара   ---   Модели сервиса у cloud computing-у
6. SI 24/17 Милованов Алекса   ---   Веб сервиси и серверске технологије
7. SI 4/17 Тодоровић Лазар   ---   Комуникација у дистрибуираним системима
8. SI 3/17 Вукеља Радмила   ---   Лоцирање и отклањање дефеката у дистрибуираним софтверским системима
9. SI 11/17 Зубер Игор   ---   Simple Object Access Protocol (SOAP)

 

 

Предметни наставник: проф. др Жељко Стојанов