Biografija za Doc. dr Edit Terek


Завршила је основне студије на Техничком факултету „ Михајло  Пупин“ у Зрењанину 2008. године на смеру дипломирани менаџер за пословне комуникације, мастер студије на истом факултету и смеру са оценом 9.93.

2012. године уписала ј