Biografija za doc. dr Jelena Stojanov


Диференцијална геометрија, Финслерова геометрија, примењена математика, теорија графова.