Biografija za doc. dr Jasmina Pekez


Члан Савета ТФ "Михајло Пупин", Универзитета у Новом Саду

Чланство у научном и издавачком одбору међународних конференција:

1. Industrial Engineering and Environmental Protection

2. Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis & Calorimetry (CEEC-TAC6)