Biografija za doc. dr Jasmina Pekez


  1. Соларни атлас Војводине - студија, Покраина Војводине, Покраински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Novi Sad, 2011.
  2. Развој технологије израде облоге и  језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних обложених електрода, ТР 34016, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије, 2011-
  3. Веб портал енергетског менаџмента на примеру општине Бечеј, Покраина Војводине
  4. ИТ-лаб, Лабораторија за инжењерску анализу, моделирање и симулацију, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије, 2018-2019.