Biografija za doc. dr Jasmina Pekez


Јасмина Пекез је аутор многобројних научних радова објављених у међународним и домаћим часописима и конференцијама, техничких решења и књига.

Листа публикација се може погледати Картон научног радника