Biografija za doc. dr Zoltan Kazi


Базе података, упитни језици, SQL, , XQuery, SQLServer, MySQL.

Информациони системи, планирање, пројектовање, имплементација, програмирање пословних апликација.

Пословна интелигенција, Data Warehouse, BIDS.