Biografija za doc. dr Zoltan Kazi


Базе података, упитни језици, SQL, , XQuery, SQLServer, MySQL.

Информациони системи, планирање, пројектовање, имплементација, програмирање пословних апликација.

Пословна интелигенција, Data Warehouse, BIDS.

Софтверско инжењерство, објектно оријентисано програмирање, PHP, C#, VBasic, ASP(X), JavaScript.

Вештачка интелигенција, експертни системи, логичко програмирање, Пролог.

Системи за представљање знања, oнтологије, Protege.