Biografija za Doc.dr Ljubica Kazi


Канцеларија: 29a

Телефон на факултету: 023-550516
Email: ljubica.kazi@gmail.com

TERMINI KONSULTACIJA (od 29.6.2020. do 17.7.2020.):

Sreda 13.30-15.00

Petak 13.30-15.00

 Studenti su obavezni da se najave e-mailom za prisustvo na konsultacijama.