Biografija za prof. dr Ivan Tasić


  1. Члан уређивачког одбора научног часописа «Управљање знањем»
  2. Члан уређивачког одбора научног часописа «Одржавање машина»
  3. Члан уређивачког одбора н