Biografija za prof. dr Ivan Tasić


Докторску дисертацију под називом «Актуелизација и рационализација наставних садржаја са аспекта нових техника и технологија», одбранио је 2008. године на Универзитету у Новом Саду, Технички факултет «Михајло