Проф. др Владимир Шиник


Члан студијског комитета CIGRE, Б4, HDDC, Енергетска електроника