Biografija za prof. dr Slavica Prvulović


1. Првуловић, С., Толмач, Д., Радовановић, Љ., Вујић Б., РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ОТПАДНЕ ТОПЛОТЕ У ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ У ЦИЉУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, Покрајински секретаријат за науку И технолошки развој, Нови Сад, Уговор бр. 114-451-3888/2013-03 од 23.09.2013. Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин,

 

2 Ламбић, М., Првуловић, С., Толмач, Д., Павловић, М. ет ал., Студија о
Процени Укупног Соларног Потенцијала - Соларни Атлас и Могућностима
Производње и Коришћења Соларне Енергије на Територији АП Војводине,
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, Нови Сад, Уговор бр. 115-401-2248/2010-04 од 15. 11. 2010., Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, Друштво за сунчеву енергију "Србија солар", Зрењанин., Време израде Студије: 15. 11. 2010. до 15. 09.2011.

3. Првуловић, С. (истраживач у реализацији пројекта): Развој технологије за прераду нискоквалитетних концентрата бакра са повишеним садржајем токсичних елемената у циљу заштите животне средине“. Број пројекта: 19030, Финансијер: МНТР, НИО: Технички факултет у Бору, Програм: Технолошки развој, 2008/10.