Biografija za prof. dr Slavica Prvulović


1. Првуловић, С., Толмач, Д., Радовановић, Љ., Вујић Б., РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ОТПАДНЕ ТОПЛОТЕ У ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ У ЦИЉУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, Покрајински секретаријат за науку И технолошки развој, Нови Сад, Уговор бр. 114-451-3888/2013-03 од 23.09.2013