Biografija za prof. dr Slavica Prvulović


Уџбеници

1. Prvulović, S., Tolmač, D.,Transportni sistemi-zbirka rešenih zadataka, , Tehnički fakultet "M. Pupin", Zrenjanin, 2012., ISBN 978-86-7672- 169-6

2.. Prvulović, S., Tolmač, D.,Tehnologija obrade proizvoda,

Autor 22 rada na SCI listi, preko 200 radova u domaćim i stranim časopisima, domaćim i međunarodnim konferencijama.