Biografija za Prof. dr Duško Letić


- Програмски одбор симпозијума за операциона истраживања SYMOPIS.
- Рецензент у часопису ComSIS.
- Програмски одбор удружење за моделовање и симулацијe Србије – СРБИСИМ.
- Рецензент међународног часописа за комуникологију “In