Biografija za dr Katarina Ivanović


- Doktorska disertacija odbranjena 2017. godine na Filološko-umetničkom fakultetu, Univerzitet u Kragujevcu. Stečeno zvanje - doktor nauka, filološke nauke.

- Osnovne studije završene 2007. godine na Filološko-umetničkom fakultetu, Univerzitet u Kragujevcu. Stečeno zvanje - profesor engleskog jezika i književnosti.