Biografija za MSc Aleksandra Stojkov


мастер студије
         
(2017-2019.) Универзитет у Новом Саду, Технички Факултет "Михајло Пупин", Зрењанин  
                             Мастер дипломирани инжењер информационих технологија

основне студије:
         (2013-2017.)
Универзитет у Новом Саду, Технички Факултет "Михајло Пупин", Зрењанин 
                             Дипломирани инжењер информационих технологија

средња школа
         (2009-2013.)
 Гимназија "Душан Васиљев", Кикинда  
                             смер: природно-математички