Biografija za Aleksandra Stojkov


основне студије:
         (2013-2017.)
Универзитет у Новом Саду, Технички Факултет "Михајло Пупин", Зрењанин 
                             Дипломирани инжењер информационих технологија