Biografija za Aleksandra Stojkov


Алгоритми и структуре података

Базе података 2

Експертни системи

Методологија развоја софтвера

Софтверска решења за финансије и менаџмент

Теорија информација и комуникација

Управљање животним циклусом софтвера

Управљање рачунарском инфраструктуром предузећа