Biografija za Doc. dr Snežana Filip


Дипломирани инжењер технологије, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду.

Магистар биохемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

Доктор техничких наука, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду.