Biografija za MSc Borivoj Novaković


Примена савремених метода тexничке дијагностике, технологија одржавања система, хидраулични системи.