Biografija za Prof.dr Đurđa Grijak


Najvažnije publikacije:

Grijak, Đ. (2018). Učenik – razvoj i učenje. Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“.

Grijak, Đ. (2017). Psychometric evaluation of the Authenticity Scale on the sample of students in Serbia. Psihologija, 50(1): 85-99.

Grijak, Đ. (2017). Authenticity as a predictor of mental health. Klinička psihologija, 10, 1-2, pp. 23-34.

Grijak, Đ. (2018). Validacija srpske adaptacije Skale autentičnosti u partnerskim odnosima (AIRS). Primenjena psihologija, XI/1, str.87-102.

Grijak, Đ. (2018). Autentičnost roditelja. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XLIII-2, str. 145-154.