Biografija za Doc. dr Radoslav Mićić


Од 21.11.2007.г. је у звању научног сарадника, а научно делује на Технолошком факултету у Новом Саду.

Од 11.2012 г. је реизабран у звање научног сарадника, а научно делује на Технолошком и Пољопривредном факултету у Новом Саду.