Biografija za MSc Marija Pešić


Дипломирани инжењер технологије – мастер (2011.), Технички факултет «Михајло Пупин», Зрењанин, Универзитет у Новом Саду