Biografija za MSc Dušanka Milanov


Завршила Зрењанинску Гимназију, природно-математички смер као носилац Вукове дипломе. Технички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину завршила 2008. године. Више пута награђивана за постигнут успех у току студирања, а од стране Универзитета у Новом Саду