Biografija za Prof. dr Vjekoslav Sajfert


Листа пројеката

1. Пројекат број 1895: Министарство науке и заштите животне средине

Динамичке и термодинамичке особине јако корелисаних система са комплексном структурама.

 2. Пројекат број TR-6233B: Министарство